Tájékoztató

Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és
képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21.
§ (3a) bekezdés b) pontja alapján a – jelen levél végén
található linkről letölthető – Hirdetményben megjelölt, Nemzeti
Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú
földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés
mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy
folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10
hektárnál kisebb területű állami földet hirdet majd meg eladásra,
melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt
ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján került közzétételre
az NFK honlapján.

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál
eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot
tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az
osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel
a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja
orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az
eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió
tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően
magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok
értékesítése is cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés
elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek
nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben
az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy
és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra
pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról
(https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert
(EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el:
https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást
követően.

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított
arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik
alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar
gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően
minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok
asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel
támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze
a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai
intézkedések kialakítása.

A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK
honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. szeptember 30-tól.


Fentiek figyelembe vételével, kérjük a szíves közreműködésüket
az érintett település önkormányzatának, valamint a közös
önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok honlapján,
hirdetőtábláján az alábbi linkről letölthető Hirdetmény soron
kívül történő közzétételében.

A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a
figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló
határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében
visszavonhatja.

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük.

Melléklet, melyet az alábbi hivatkozásra kattintva tölthet le:
Hirdetmény 2022. III. ütem [1]

Nemzeti Földügyi Központ

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
www.nfk.gov.hu [2]