2023. évi rendeletek

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III.6) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről.

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III.6.) önkormányzati rendelete a köztisztviselői illetményalapról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III.6.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők 2023. évi illetménykiegészítéséről

Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V.16.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 13/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2023. önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022.(III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete a az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2023.(VII.3.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa-támogatás helyi szabályairól

8/2023.(VII.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 13/2016. (IX.12.) önkormányzati rendelete módosításról

9/2023.(VII.3.) az önkormányzati rendelete a szociális lakások bérletére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

10/2023. (VII.3.) önkormányzati rendelete az EFOP-2.4.1-16-2017-00080 azonosítószámú”Lakhatási célú beruházások megvalósítása Sárosdon” elnevezésű projekt keretében felépített lakások bérletére vonatkozó szabályokról szóló 6/2021.(IV.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

11/2023.(VII.3.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról szóló 12/2021.(IX.6.) önkormányzati rendelete módosításáról

12/2023. (VII.3.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól

13/2023. (VII.24) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2021.(X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2023. a települési adóról szóló 14/2023.(VIII.25.) önkormányzati rendelete a települési adóról szóló 17/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

15/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2022.(VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete a helyi szociális tűzifa-támogatás helyi szabályairól szóló 7/2023.(VII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2023. (IX.29) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temető rendjéről szóló 11/2013.(XII.16)önkormányzati rendelete módosításáról

18/2023. (IX)29. önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2022.(VII.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

19/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról szóló 12/202. (IX.6.) önkormányzati rendelete módosításáról

20/2023.(XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.6.) önkormányzati rendelete módosításról

21/2023.(XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa-támogatás helyi szabályairól szóló 7/2023.(VII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2023.(XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 13/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelete módosításról

23/2023.(XI.29.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 16/2021.(XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

24/2023. (XI.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 13/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

25/2023. (XII.13.) önkormányzati rendelete a közterület szabályairól szóló 12/2023.(VII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

26/2023. (XII.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatásról szóló 13/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról