Polgárőrség

Az Önkormányzat, Rendőrség és a lakosság közös kezdeményezésével 2004. március 1-jén megalakult, a Sárosdi Polgárőr Egyesület 76 fővel. Taglétszámunk azóta is folyamatosan emelkedik, jelenleg 120 fő.

Az egyesület neve: Polgárőr Egyesület Sárosd

Székhelye: 2433 Sárosd, Fő utca 2.

Működési területe: Sárosd Község területe és annak vonzáskörzete

Az Egyesület az 1989. évi II. tv. szerint működő önkéntes elhatározásból alapított társadalmi szervezet, jogi személy, amely Sárosd és vonzáskörzetében, a létrehozók akaratából, a közbiztonsági munkát kívánja elősegíteni.

Az Egyesület célja:

A község közbiztonságának javítása, a közrend erősítése, az élet – és vagyonbiztonság magas szintű megteremtésének elősegítése, a bűncselekmények megelőzése, a település lakossága biztonságérzetének növelése, a lakosság és a bűnüldözési szervek közötti kapcsolatok javítása.

Az Egyesület nem támogat politikai pártokat és parlamenti képviselőket, illetve képviselő jelölteket, politikai tevékenységet nem folytat.

Az Egyesület a célok megvalósítása érdekében:

– figyelő és járőr szolgálatot szervez, segíti a rendőri szervek bűnmegelőző és felderítő munkáját

– javaslatokat dolgoz ki az önkormányzati és helyi rendőri szervek felé a szükséges intézkedésre

– a vagyon és személyvédelmi tevékenységet elősegíti

– ismeretterjesztő és propaganda tevékenységet folytat a lakosság körében

– céljai megvalósítása érdekében kapcsolatot tart, egyeztet és együttműködik a lakossággal, az önkormányzat képviselőtestületével, a polgármesteri hivatallal, valamint a rendőrséggel.

Az Egyesület szervezeti és működési alapelvei:

Önkéntesség: mely magába foglalja a belépés, a kilépés és az Egyesületben végzett tevékenység szabad elhatározását.

Demokrácia: melynek értelmében az Egyesület minden döntésének és cselekvésének forrása a tagság akarata.

Nyilvánosság: amely szerint az Egyesület tagjainak joga, hogy az egyesület tevékenységéről tájékozódjanak, azt megismerjék.

Az Egyesület tagja lehet az önkéntesség elve alapján, aki büntetlen előéletű, az Egyesület alapszabályait elfogadja, és a tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz. Tagdíj: havi 100 Ft/fő

Kitűzött céljaink elérése érdekében munkánkat azonnal elkezdtük.

A közgyűlés megválasztotta az Egyesület tisztségviselőit és elfogadta annak alapszabályát:

A Polgárőr Egyesület 2008. márciusi ülésén megválasztott tisztségviselői:

Elnök: Kovács Tibor Orbán

telefonszáma: 06 20/5328185

Titkár: Imre Ferenc

Pénztárnok: Dancsa Csaba

Elnökségi tagok:

Farmosi Csaba

Horváth Gábor

Sütő Sándor

Véninger Csaba

A szolgálatban lévő Polgárőrök telefonszáma:

06 30/7498817

Tagságot négy csoportra osztottuk, heti váltásban. Naponta járőrszolgálatot teljesítünk. Jelenleg minden polgárőr saját gépkocsit, üzemanyagot, mobiltelefont használ, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Szolgálatonként 70-80 km-t teszünk meg községünk és vonzáskörzetébe tartozó területein. A Sárbogárdi Rendőrkapitánysággal folyamatos a kapcsolattartásunk. Ellenőrizzük és figyeljük a bejövő és kimenő autókat, az utcákat, lakó- és középületeket. Rendőrségi akciókhoz, ellenőrzéskehez, kérésre polgárőröket biztosítunk. Bűncselekmény elkövetése esetén azonnal riasztjuk a rendőrséget.

Elért eredményeink:

Községünkben az éjszakai lopások, betörések száma csökkent. Kevesebb idegen és gyanús gépkocsi mozog éjszakánként az utcákon. Állandó jelenlétünk visszatartó eszköz a bűncselekmények elkövetésére. Támogatóink segítségével, polgárőr mellénnyel, lámpákkal szereltük fel a csoportokat. Az önkormányzat támogatásával „Az állampolgárok bűnmegelőzési célú önkéntes önvédelmi szerveződései tevékenységének támogatására” az Országos Bűnmegelőzési Központhoz pályázatot nyújtottunk be. A pályázott összeg 800.000 Ft, melynek 20 %-át 160.000 Ft-ot az önkormányzat a polgármester, a képviselőtestület egyhangú támogatásával biztosított, valamint vállalták a megindított cégbírósági bejegyzés költségeinek kifizetését.

Kérem a lakosságot, hogy erkölcsileg, de aki úgy érzi van rá lehetősége, felajánlásaival támogassa a Sárosdi Polgárőrség működését.

Tisztelet és köszönet a tagság munkájáért, akik felvállalták, hogy szabadidejüket önként feláldozva segítik községünkben a közrend erősítését.